Persondatalov

Ajour-Teams persondatapolitik


Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:


 • At Ajour-Team v/Henriette Westrup er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.


 • At du er velkommen til at kontakte Henriette Westrup - Telefon: 20938890 - Mail: hw@ajour-team.dk.


 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere regnskabs- og rådgivningsydelser til dig og din virksomhed.


 • At retsgrundlaget (hjemlen) er den indgåede aftale, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b.


 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer)eller følsomme personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).


 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger tilde for opgavens løsningeventuelt nødvendige samarbejdspartnere.


 • At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS, men alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse medEU-kommissionens ogdatabeskyttelsesforordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer.


 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.


 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.


 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.


 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.


 • Du har ret til begrænsning af behandling,dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.


 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


 • Du har ret til at fåoverført oplysninger(dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.


 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


 • Klage til Datatilsynet.Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.